SFS OPLATE
Pretraga
Close this search box.

Izbor oplate ključ za uspešno realizovanje arhitektonskih izazova

Oplate na gradilištu

Oplata i rad sa njom mogu da iznose do čak 60% troškova armiranobetonskih radova, a imaju za krajnji cilj efikasniju i bržu gradnju i smanjenje potrebe za ručnim radom. Zato je odgovarajući izbor oplate neophodan za realizovanje i najzahtevnijih arhitektonskih i građevinskih izazova.

Oplata je kalup oko betonske konstrukcije, čija svrha je da beton drži na mestu prilikom livenja, da definiše oblik i nagib armiranobetonske i betonske konstrukcije dok beton ne očvrsne. Samim tim oplata mora da se lako podešava, prilagođava dimezijama i geometriji konstrukcije i da se njome lako manipuliše.

Odgovor na pitanje kako izabrati odgovarajuće oplate da bi se dobilo najbolje tehničko rešenje podrazumeva sagledavanje više aspekata. Izbor oplate zavisi od toga koja vrsta konstrukcije se radi, koja tehnologija gradnje se primenjuje, koliko je trajanje projekta, koliki su budžet i planirani troškovi i sl.

Oplata – definicija i vrste oplate

Oplata je privremena konstrukcija koja se skida nakon nekoliko dana i koja može da se koristi više puta u zavisnosti od toga o kojoj vrsti oplate govorimo. Na primer, tradicionalne drvene oplate mogu da se koriste oko 5 puta dok se metalne mogu kosrisitit i preko 100 puta.

Osnovne karakteristike dobre oplate podrazumevaju: krutost nakon unosa betona, hermetičnost spojeva odnosno da ne dolazi do curenja betona, fleksibilnost u smislu prilagođavanja konstrukciji i primene više puta, laku montažu i demontažu, čvrstoću i nosivost. Neophodno je da oplata u dodiru sa vodom ne gubi svoja svojstva i fizičke osobine i da ima otpornost na udare i habanje.

O vrstama oplate detaljnije smo govorili u posebnom tekstu.

Veliki izbor oplata
Velika izbor oplata kompanije SFS OPLATE

Izbor oplate – osnovni zahtevi pri radu sa oplatom

Od funkcionalnih karakteristika oplate zavise odlike armiranobetonske konstrukcije. Greške kod oblikovanja i povezivanja oplata ne izazivaju samo opasnost iz bezbednosnih razloga – povrede radnika, već može doći do oštećenja drugih radova ili delova konstrukcije što pak dovodi do nepotrebnih i nepredviđenih troškova za uklanjanje nepravilno oblikovanog betona. 

Kada se radi sa oplatom moraju da se ispune 3 osnovna zahteva: kvalitet, sigurnost  i ekonomičnost.

Kvalitet oplate podrzumeva tačnost oblika betonskog elementa i kvalitet površine betonskog elementa, a uključuje nosivost, čvrstoću, pravilno postavljanje, odgovarajuće dimenzije oplatnih ravni spram betonske konstrukcije i elemenata. S obzirom da oplata ima i estetsku funkciju, nakon skidanja iste površine treba da su ravne.

Sigurnost znači bezbednost za radnike, ali i za samu konstrukciju – ne sme doći do propuštanja betona i nestabilnosti betonske konstrukcije.

Na kraju ekonomičnost podrazumeva finansijsku isplativost u novcu, ali i vremenu. Treba uzeti u obzir da postavljanje oplate angažuje više radne snage u zavisnosti od elemenata na kojima se radi (do 70%), nego betonski radovi (do 30%).

Oplate na gradilištu
Početak radova na gradilištu

Problemi pri radu sa oplatom

Izbor oplate uz loše rukovanje istom mogu da dovedu do problema zbog nepropisnog uklanjanja oplate i osiguranja na oplati, neadekvatnog podupiranja i osiguranja, vibracija i vibriranja, neadekvatne podloge ispod oplate, neadekvatnog betoniranja, slabog planiranja i izvođenja detalja oplate.

Dakle, odgovarajući izbor oplate i planiranje su prvi korak ka uspešno izvedenim radovima na betoniranju i izbegavanju nepotrebnih i nepredviđenih troškova.

Na šta treba obratiti pažnju kada se bira oplata?

Kada biramo oplate treba da vodimo računa o sledećim parametrima:

  • Procena troškova materijala i rada;
  • vrsti građevine i konstrukcije koja će se izvoditi;
  • fleksibilnosti oplatnog sistema;
  • raspoloživa mehanizacija na gradilištima;
  • broj očekivanih korišćenja;
  • raspoloživi fond radnog vremena;
  • vreme koje je oplata angažovana na jednom gradilištu.
MaterijalPrednostiNedostaci
Drvena oplataLako se oblikuje, ekonomski isplativa za manje objekteOsetljivost na vlagu, ograničeno trajanje, dosta ručnog rada
Metalna oplataIzdržljivost, pogodna za visoke konstrukcije i zahtevnije objekteTežina i logistika oko transporta i manipulacije
Plastična oplataLagana, otporna na vlagu, dugotrajnaViši troškovi
FiberglasOtporna na koroziju, lagana, dugotrajnaVisoki početni troškovi
Osnovne osobine oplata u zavisnosti od materijala

Zaključak o izboru oplate

Odgovarajući izbor oplate zavisi od specifičnosti projekta, budžeta i rokova. Drvena, metalna, plastična ili fiberglas oplata nude različite prednosti i nedostatke. Pažljiva analiza vaših potreba i pažljiv odabir materijala ključni su koraci ka postizanju optimalnih rezultata.

Potrebne su vam dodatne informacije i vrhunski građevinski materijali? Možete da nas kontaktirate.