SFS OPLATE
Pretraga
Close this search box.

Kako izabrati odgovarajuću skelu?

Izbor skele

Građevinska industrija kod nas je u procvatu i brojni projekti se realizuju širom regiona. Bez obzira da li se gradi stambena zgrada, komercijalni kompleks ili radi renoviranje, izbor odgovarajuće skele jedna je od ključnih odluka koja utiče na bezbednost i efikasnost projekta.

U daljem tekstu ukratko ćemo istražiti faktore koje treba uzeti u obzir prilikom izbora skele u zavisnosti od vrste radova koji se izvode.

Tip radova i visina

Prvi korak u izboru skele je definisanje vrste radova koji se izvode i visine na kojoj će se raditi. Za manji obim radova na malim visinama, klasična samostojeća skela može biti dovoljna.

Za veće visine i složenije radove, kao što su na primer fasade višespratnica, sistemske skele su najsigurniji izbor. Koje vrste i tipovi skela postoje, pročitajte detaljnije u tekstu o vrstama skela.

Skela na zgradi
SFS skela na zgradi

Izbor skele prema materijalu

Klasične skele sa drvenim radnim platformama se danas uglavnom upotrebljavaju za manje komplikovane radove, na nižim visinama ili kada se radi na manjim objektima.

Za komplikovanije radove češće se koriste čelične i aluminijumske skele. Čelične skele su čvrste i izdržljive, aluminijumske lakše. Ovde treba uzeti u obzir montažu i demontažu, kao i transport istih do i na gradilištu.

Propisi i standardi

Izbor skele zavisi i od propisa. Kako bi se osiguralo da skela ispunjava sve potrebne zahteve i standarde potebno je uraditi projekat skele. Skela se mora postaviti prema njemu, nakon čega se proverava i prima od strane lica koje vrši poslove bezbednosti i zdravlja na radu.

Propisi definišu razmak stubišta, širinu radne platforme, koliko skela sme da bude udaljena od objekta, kako se postavlja da omogući nesmetanu komunikaciju između etaža itd.

Montiranje skele na objektu
Montaža skele

Bezbednost radnika

Bezbednost radnika mora da bude prioritet u građevinskoj industriji. Izbor skele radi se tako da postigne stabilnost i ima odgovarajuću zaštitu od padova.

Neophodno je sprovesti pravilnu obuku i upotrebu zaštitne opreme za ljude, dok sama skela u skladu sa projektom skele mora da ima neophodnu opremu i zaštitne ograde.

Isplativost

Finansije su jedan od ključnih faktora prilikom izbora skele. Kako bi bio najbolji moguć, potrebno je uporediti cene skela različitih opcija i uzeti u obzir dugoročne troškove održavanja.

Takođe treba proveriti dostupnost skele i vreme isporuke, kao i mogućnost skladištenja i transporta skele za buduće projekte.

Za izbor skele pitati stručnjake

Konačno, pre donošenja konačne odluke za izbor skele, preporučuje se konsultacija sa stručnjacima i inženjerima koji imaju iskustva u izboru, projektovanju i montaži skele.

Izbor skele je dugoročna odluka bilo da se ista rentira ili kupuje s obzirom da se često koristi više puta i da na kraju treba da bude isplativa sa ekonomskog aspekta, kao i sa aspekta efikasnosti pri izvođenju radova.

Bez skele je nemoguće graditi i izvoditi radove čak i manjeg obima. Ipak, da bi bila optimalan trošak i omogućila efikasno izvođenje radova, izbor skele zavisi od nekoliko faktora.