SFS OPLATE
Pretraga
Close this search box.

Stropna oplata

Iz naše ponude

Oplata za ploče (stropove)

Pri izboru oplate za ploče u građevinskim projektima, važno je razmotriti dve popularne opcije: tradicionalnu i aluminijumsku stropnu oplatu.

Kako odabrati stropnu oplatu?

Tradicionalna stropna oplata (Bautregg) 

Ovaj sistem je ekonomičan i dizajniran da olakša šalovanje različitih debljina stropa i raznih geometrija. 

Zahvaljujući laganoj i dugotrajnoj konstrukciji, sistem je lagan i pogodan za ručno sklapanje na gradilištu. 

Prednosti ovog sistema uključuju lakoću i tačnost u sklapanju, jednostavan mehanizam za skidanje podupirača, dugotrajne elemente napravljene od kvalitetnog materijala, glatke površine nakon šalovanja koje ne zahtevaju malterisanje, i visoku nosivost.

Aluminijumska stropna oplata (Baudeck)

Aluminijumski oplatni sistem za ploče predstavlja alternativu tradicionalnom sistemu sa tregerima. 

Sistem se zasniva na modularnim aluminijumskim panelima različitih dimenzija. 

Paneli su izrađeni od aluminijumskih ramova sa ojačanim uglovima koji povećavaju izdržljivost i otpornost na udarce. Sistem je veoma lagan za upotrebu zahvaljujući malom broju elemenata i jednostavnosti montiranja. 

Velike prednosti ovog sistema uključuju značajne uštede vremena potrebnog za montažu, smanjenje troškova rada i besprekoran rezultat betoniranja nakon demontaže.

Obe opcije nude jedinstvene prednosti i treba ih odabrati u skladu sa specifičnim zahtevima projekta, uključujući težinu, trajnost, troškove i složenost dizajna.

Stropna oplata mora biti dovoljno čvrsta da izdrži težinu svježeg betona, kao i dodatna opterećenja tokom izlijevanja i vibriranja betona. Stabilnost oplate je ključna kako bi se izbjeglo bilo kakvo pomeranje ili deformacija tokom procesa stvrdnjavanja betona.

Oplata za ploče treba da bude prilagodljiva različitim veličinama i oblicima ploča. Modularni sistemi oplata su posebno korisni jer omogućavaju prilagođavanje različitim projektima.

Oplata treba da bude dizajnirana tako da se može brzo i lako montirati i demontirati, što smanjuje radno vrijeme i troškove.

Materijali korišćeni za izradu oplate treba da budu dugotrajni i otporni na vremenske uslove i koroziju, posebno ako se oplata planira koristiti više puta.

Oplata mora biti sigurna za upotrebu, s minimalnim rizikom od urušavanja ili nezgoda na radu. To uključuje stabilnost konstrukcije i otpornost na mehanička oštećenja.

Oplata treba da bude ekonomična, ne samo u pogledu inicijalne kupovine, već i u pogledu troškova održavanja i mogućnosti ponovne upotrebe.

Oplata treba da bude dovoljno lagana da se može lako rukovati na gradilištu, ali i dovoljno robustna da izdrži opterećenja.

Preferiraju se materijali koji su ekološki prihvatljivi i koji se mogu reciklirati ili ponovo koristiti, kako bi se smanjio ekološki otisak.

Površina oplate može uticati na teksturu i izgled gotovog betona, stoga je važno da oplata omogućava postizanje željene završne obrade.