SFS OPLATE
Pretraga
Close this search box.

Bezbednost i rad na visini sa skelama

Rad na visini

Rad sa skelama podrazumeva rad na visini, koji je jedan od najizazovnijih aspekata građevinarstva u smislu bezbednosti i sigurnosti. Zahteva pažljivo planiranje, stručnost i poštovanje strogih propisa kako bi se osigurala bezbednost radnika i radovi izveli efikasno.

Na samim gradilištima često viđamo ustaljene prakse koje nisu u potpunosti u skladu sa propisima.

Planiranje i priprema su temelji sigurnosti za rad sa skelama

Pre nego što se uopšte počne rad na visini sa skelama, ključno je temeljno planiranje i priprema. To uključuje procenu rizika i pravilnu montažu, ali i održavanje skela.

Radom na visini smatra se rad na visini od preko 2m odnosno svuda gde postoji rizik od pada sa visine veće od 2m. Jedan od najčešćih problema pri radu na visini je lična procena da neke manje visine i nisu toliko opasne.

Pre nego što se počne rad sa skelama odnosno rad na visini, neophodno je pažljivo proceniti sve potencijalne rizike i identifikovati mere za njihovo smanjenje ili eliminaciju. Ovo uključuje stabilnost konstrukcije, ali i procenu vremenskih uslova, kao i identifikaciju opasnih oblasti.

Skele treba da se montiraju pažljivo, prema specifikacijama i uputstvima proizvođača, a kako bi se osigurala njihova stabilnost i bezbednost moraju redovno da se održavaju.

Najvažnije, skela može i sme da se koristi tek kada je primljena od strane komisije i proverena od strane nadzornog organa. Primljena skela u tom slučaju poseduje sve potrebne elemente i bezbedna je za rad.

Ukoliko rad ne uključuje naginjanje preko ograde pojasevi za vezivanje radnika nisu obavezni, u suprotnom radnici moraju da budu vezani i osigurani od pada.

Dalje, lekarski pregledi su obavezni za radnike koji rade na visini. Ovi pregledi omogućavaju uvid u zdravstveno stanje i identifikaciju potencijalnih problema koji mogu dovesti do pada sa visine. Posebno je važan pregled očnog vida, jer dobar vid omogućava procenu udaljenosti i koordinaciju pokreta na velikim visinama.

Rad na visini sa skelama

Ključni elementi sigurnosti jesu obuka i edukacija

Bezbedan rad na visini zahteva obučene i radnike koji poznajui i poštuju propise iz bezbednosti i zdravlja na radu i rad sa skelama, rad na visini. Neophodno je da budu adekvatno obučeni za pravilno korišćenje skela i da budu svesni opasnosti rada na visini. Najvažnije, moraju da budu osposobljeni za rad na visini.

Svi radnici koji će raditi na visini sa skelama treba da prođu obuku o pravilnom postavljanju, korišćenju i uklanjanju skela. Ovo uključuje i upotrebu opreme poput sigurnosnih pojaseva.

Radnici treba da budu svesni potencijalnih opasnosti na radu na visini, uključujući padove, padanje predmeta i električne opasnosti, neophodne zaštitne propise koje skela mora da zadovoljava kako bi bila bezbedna za rad.

Rad sa skelama – rad na visini gde detalji igraju ulogu

Rad sa skelama podrazumeva da se obraća pažnja na detalje. Provera svake sitnice može napraviti veliku razliku u bezbednosti. To uključuje redovne provere stabilnosti skela, upotrebu lične zaštitne opreme, praćanje vremenskih uslova.

Skele treba redovno pregledavati kako bi se osiguralo da su stabilne i sigurne za rad. Radnici treba uvek da koriste odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu, uključujući kacige, pojaseve za spašavanje i rukavice.

U slučaju loših vremenskih uslova, rad na skelama treba prilagoditi ili privremeno prekinuti. Jak vetar, kiša ili sneg mogu ugroziti stabilnost skela i povećati rizik od klizanja ili pada radnika. Kada god se pojave takve okolnosti, neophodno je hitno prekinuti radove i preduzeti mere za čuvanja integriteta skela i sigurnosti radnog mesta.

Sami radnici prilikom visinskih radova moraju da budu vezani opasačem iznad svoje glave.

Dodatne mere odnosno pravila ponašanja koje moraju da se poštuju je i da se ne smeju opterećivati privremeni oslonci dodatnom kilažom ukoliko nisu potpuno sigurni u kapacitet izdržljivosti, niti da isti koristi više radnika. Zabranjeni su nagli pokreti kao i naginjanje radnika iznad položaja labilne ravnoteže.

Rad na visini sa skelama

Ustaljenje prakse za rad sa skelama koje nisu u skladu sa zakonom

Nažalost, i pored stroge regulative, pored svih propisa i kontrola, prakse na gradilištima nisu uvek u skladu sa zakonom i pravilnicima. Tu pre svega mislimo na nedostatak obuke i nepoštovanje samih propisa i sigurnosti.

Usled sve većeg nedostatka radnika u oblasti građevine, sve češće je angažovanje radnika koji nemaju iskustva niti adekvatnu obuku za rad sa skelama.

Kad je u pitanju rad na visini to može dovesti do ozbiljnih povreda ili čak, nažalost, smrtnih slučajeva. Ignorisanje propisa, kao što su propisi o upotrebi lične zaštitne opreme ili redovna inspekcija skela, predstavlja ozbiljan rizik po bezbednost radnika.

Zaključak

Rad na visini sa skelama zahteva pažljivo planiranje, obuku i poštovanje sigurnosnih standarda kako bi se osigurala bezbednost radnika i efikasnost posla.

Pažljivo pridržavanje propisa o radu na visini ključno je za sprečavanje povreda i nesreća. Uvek treba biti svestan potencijalnih opasnosti i preduzimati odgovarajuće mere za njihovo smanjenje ili eliminaciju.

Implementacijom ovih mera, moguće je drastično smanjiti broj nesreća na gradilištima i obezbediti siguran i efikasan rad na visini.

Samim tim povećava se i produktivnost, jer sigurni radnici su i efikasniji radnici, koji mogu da se koncentrišu na svoje zadatke bez zabrinutosti za ličnu bezbednost.

Bezbednost na radu ne sme biti kompromis, jer svaki radnik zaslužuje da se vrati kući nepovređen.