SFS OPLATE
Pretraga
Close this search box.

Vrste skela i njihova podela

Skele na zgradi

Bez skela u građevinarstvu je gotovo nemoguće graditi. To su pomoćne konstrukcije koje omogućavaju da se pristupi svim delovima objekta tokom izgradnje i drugih radova na objektu. Osim toga, primenjuju se i za prihvatanje i prenošenje opterećenje pune oplate na podlogu.

Dakle, neizbežne su. A u zavisnosti od toga gde se koriste, koja im je nosivost, od kog su materijala i koja im je namena zavisi i vrsta skele koju ćemo izabrati za projekat.

Koji tipovi skela postoje?

Građevinske skele dele se prema nameni, nosivosti, načinu izrade, materijalu od kog su napravljene, statičkom sistemu.

Tipovi skela prema nameni:

 • Nosive skele su skele koje se koriste kao samostalne konstrukcije podupirača ili u sklopu oplatnih sistema da prihvate i prenesu opterećenje sa konstrukcije na podlogu;
 • Radne skele su one koje se koriste pri izvođenju radova prilikom zidanja, fasaderskih radova, sanacije na objektu. Služe da podignu radnike na određenu visinu i omoguće nesmetano kretanje radnika i pristup delovima objekta. Sastoje se od noseće konstrukcije, radne platforme (obloge) i zaštitne ograde;
 • Zaštitne skele su po konstrukciji radne bez radne platforme, a postavljaju se radi osiguranja radnika na gradilištu.

Vrste skela prema materijalu od kog su napravljene su klasične drvene skele i savremene cevne skele od čelika ili aluminijuma.

Prema nosivosti razlikujemo teške i lake tipove skela. Teške su savremene noseće cevne skele profila Ø80-200mm, dok su lake od profila Ø50-80mm i mogu da budu radne i zaštitne.

Prema statičkom sistemu građevinske skele delimo na sisteme štapova sa delimično uklještenim vezama i sisteme ramova sa delimično uklještenim i zglobnim vezama (ramovska skela). Drugi tip skela danas se mnogo više koristi jer garantuje i ispunjava uslove bezbednosti.

Ramovske skele
Ramovska skela

Vrste skela – savremene radne skele

Savremene radne građevinske skele delimo na:

 • Skele na merdevinama
 • Konzolne skele
 • Viseće skele
 • Modularne skele
 • Ramovske skele
 • Specijalne vrste skela
 • Pokretne fasadne lift-skele
 • Skele na vozilima
 • Skele u mostogradnji

Skele na merdevinama su najjednostavnije skele koje su pri tom i lake za upotrebu. Njihova noseća konstrukcija sastoji se od para merdevina, dok se radna platforma postavlja između njih oslanjajući se na prečke merdevina. Na taj način može da se podešava potrebna visina pri radu.

Konzolne skele su skele koje su ankerovane za konstrukciju na kojoj se nalaze. Kao na primer pokretne radne platforme koje se sa zaštitnim ogradama montiraju na prenosne oplate zidova dok se noseća konstrukcija skele ankeruje za oplatu.

Viseće skele su tipovi skela kod kojih je noseća konstrukcija okačena sa krova, plafona ili visokih delova fasade što omogućava nesmetano kretanje ispod skele tokom radova. Ovaj tip skela se najčešće viđa kao radna skela za montažu ili rekonstrukciju plafona u javnim objektima.

Modularne skele se koriste kod objekata čija je osnova nepravilnog oblika. Prilagodljive su kako u širini tako i u spratnoj visini zahvaljujući nosećoj konstrukciji koja se sastoji od metalnih štapova spojenih u čvorovima čija je dužina promenljiva od 1,5 do 6m.

Noseća konstrukcija ovih skela sastoji se od vertikalnih podupirača (stubova), horizontalnih nosača, spojnica iliti nastavaka i kosnika za ukrućenje koji se postavljaju kao dijagonale pojedinačnih polja i imaju ulogu spregova protiv dejstva vetra.

Kod modularnih skela radne platforme (patosnice) su od rezane drvne građe ili od tabli od ošupljenog čeličnog lima. Zaštitne ograde se postavljaju kad god se radi na visinama većim od 2m, a merdevine za povezivanje spratova unutar skele za sve skele više od 5m (najviše kroz 2 sprata bez prekida).

Napomena je da sve nesamostojeće i skele više od 6m moraju da se ankerišu za objekat.

Ramovska skela je najčešći tip skele. Brzo i jednostavno se montira i demontira, a noseća konstrukcija joj je jednostavna i sastoji se od okvirnih elemenata koji se spajaju u čvorovima. Stabilne su i bezbedne za upotrebu.

Opremu ramovskih skela čine zaštitne ograde, merdevine za povezivanje spratova skele po visini, nadstrešnice za zaštitu prolaznika ispod skele i ankerni sistem za povezivanje sa objektom.

Pokretna skela
Pokretna skela

Pokretne skele su skele koje omogućavaju jednostavno premeštanje sa jednog na drugo mesto. Izrađene su od aluminijuma, lako se montiraju i demontiraju, što omogućava brzu prilagodljivost na gradilištu. Koriste se za radove na visinama, poput fasada, restauracija zgrada, održavanje mostova, a imaju različitu primenu kako za spoljašnje, tako i za unutrašnje radove.

Kod nas možete da pogledate ponudu pokretnih skela visine od 4 do 15m koje možete i rentirati.

Vrste i tipovi skela

Skele su danas neophodne kod izgradnje i izvođenja radova na objektu jer omogućavaju pristup svim delovima. Postoje različiti tipovi skela što zavisi od toga koja im je namena, kakve su konstrukcije, od kog su materijala.

Što se tiče savremenih skela najjednostavnije su skele sa merdevinama, a najčešće se koristi ramovski tip skela.

Za više informacija o prodaji, ceni skela, kao i detaljnoj ponudi možete da nas kontaktirate.