SFS OPLATE
Pretraga
Close this search box.

Zaštita oplate: Kako se oplata štiti i održava da što duže traje?

Zaštita oplate

Rad sa oplatom zahteva i dva do tri puta više radne snage nego samo betoniranje, što pak zavisi od toga koji konstrukcioni elementi se betoniraju. Pre samog postavljanja oplate, oplatni elementi i delovi oplate se sortiraju prema projektu, vrši se pregled i otklanjanje manjih nedostataka i radi zaštita oplate.

S obzirom da se ista oplata može koristiti više puta, u zavisnosti od vrste, neophodno je da se zaštita oplate radi po pravilima i redovno kako bi ista što duže trajala i kako ne bi štetila betonsku konstrukciju.

Kako se radi zaštita oplate?

Jedan od osnovnih zahteva kod oplate jeste da omogući formiranje oblika betonske konstrukcije bez ikakvih uticaja na nju i da prilikom skidanja nema oštećenja ili bilo kakvih nepravilnosti izazvnaih oplatom.

Kako bi se sprečilo razorno delovanje adhezije i dobile projektovane karakteristike površine betonske konstrukcije, obavezna je zaštita oplate.

Tehnologija propisuje obaveznu primenu odgovarajućih antiadhezionih premaza (release agents) kojima se između oplate i betona formira zaštitni film iliti sloj. Na taj način omogućava se da oplata izdrži radna opterećenja u fazi ugrađivanja svežeg betona, a potom da bez oštećenja po betonsku konstrukciju može da se demontira.

Viskozna materija kojom se oplata premazuje ispunjava udubljenja i mala oštećenja na površini. Na taj način se značajno smanjuje adheziju i olakšava skidanje oplate sa betona.

Oplate kompanije SFS OPLATE
Oplate kompanije SFS OPLATE

Proces rada sa oplatom

Prenos oplate do mesta montaže radi se ručno ili mašinski. Nakon toga se oplata sortira i elementi oplate spajaju u celinu.

Tokom ugrađivanja betona mora da se prati ponašanje oplate pri porastu opterećenja kako bi se uočile deformacije oplate. Oplata se prati sve dok beton ne postigne projektovane mehaničke karakteristike. 

Kada i kako se skida oplata definiše se u projektu oplate. U svakom slučaju bilo kakvo nasilno odvajanje oplate od betona je zabranjeno. Nakon skidanja, oplata se odmah mehanički čisti i pere vodom pod pritiskom, kako bi se oplatne površine očistile za sledeću upotrebu.

Nakon čišćenja radi se pregled i zatvaranje rupa od prethodne upotrebe. U ovom koraku se krpe oštećenja, ako je to moguće, ili se vrši zamena delova ili čak kompletne oplatne ploče.

Nakon toga se radi premazivanje zaštitnim sredstvima i bojama, a na kraju svega toga sledi sortiranje i slaganje elemenata i sklopova.

Koja je svrha premaza kad se radi zaštita oplate?

Dakle, oplate površine se pre upotrebe premazuju sredstvom protiv prijanjanja betona. Zaštita oplate se nanosi prskanjem emulzije pod pritiskom. Emulzija se pravi na bazi mineralnih ulja i doprema u kantama i buradima. Jedan litar emulzije je potreban za oko 50-90m2.

Osnovna uloga i karakterisitke premaza kad se radi zaštita oplate je:

  • Da nema nikakvu negativnu reakciju sa oplatom i betonom odnosno da ne izaziva koroziju ili bilo kakve promene druge vrste i da ne utiče na promenu vremena vezivanja ili da stvara gasovite mehuraste oblike na površini;
  • da pomogne da se nakon skidanja oplate dobiju neoštećene vidljive površine betonskih elementa;
  • da omogući da se oplata primenjuje maksimalan broj puta;
  • da mora da bude spreman za upotrebu kako bi se izbeglo čekanje;
  • da bude pogodan za lako nanošenje u propisanoj debljini;
  • vremenska stabilanost odnosno da najmanje nekoliko sati nakon nanošenja premaz zadržava svojstva;
  • da omogućava dobru prionjivost maltera i različitih premaza;
  • da je bezopasan za radnike i sve ostale koji dolaze u kontakt sa njim.
Oplate na gradilištu
SFS OPLATE na gradilištu

Održavanje i zaštita oplate

Danas se mahom primenjuju savremene oplate i sistemi izrađeni od veštačkih i prerađenih poboljšanih prirodnih materijala koji iziskuju poprilične troškove. Sve to zahteva posebne mere kod održavanja, popravke i zaštite oplate.

Savremena sredstva za zaštitu oplate ne dozvoljavaju formiranje ostatka cementne mase, ali se bez pridržavanja tehnoloških mera mogu na površini oplate pojaviti fleke od cementa. Ove fleke se pre nanošenja zaštite oplate uklanjaju mehaničkim čeličnim ili plastičnim četkama. Ove četke montirane su na rotacione diskove koji se pokreću elektro-motorom i uklanjaju sve nečistoće sa površine oplate.

Metalni delovi i oplatne povšine se lakše mehanički čiste i štite antikorozvnom zaštitom nego table izrađene od drugih vodootpornih materijala. Na oplatama izrađenim od drugih vodootpornih materijala mogu se pojaviti brazde i udubljenja od desetak milimetara.

Ponekad se javlaju čak i rupe koje moraju da se poprave ručnim alatom kako bi površina oplate ponovo bila tehnički dovoljno glatka.

Zaključak o održavanju i zaštiti oplate

Kao što smo već naveli, redovno održavanje zaštita oplate prema tehnološkim propisima je obavezan deo procesa rada sa oplatom. Na taj način se omogućava duži vek trajanja oplati, ali i da ispuni svoju funkciju – da omogući da se betonska konstrukcija ili elemnt formiraju unutar nje bez oštećenja.

Oplate se štite premazima pre i nakon korišćenja. Održavanje uključuje i obavezno čišćenje oplate mehaničkim četkama i pranjem vodom pod pritiskom, kao i popravke oštećenja i krpljenje rupa kako bi oplata bila spremna za ponovnu upotrebu.